esmaspäev, 13. veebruar 2017

VII Väikeste kodu-uurimustööde konkurss

Uurmistöö toimus mitmeetapilisena. Kõigepealt tuli arutada kodustega, mida huvitavat on uurija oma kätega meisterdanud või korraldanud, mille tegemisest oleks tore ka teistele rääkida. See võis olla kas vanast mingi uue tegemine, uue meisterdamine, ürituse korraldamine vms. Oluline oli, et oskad sellest vaimustunult kirjutada ning on olemas ka pildimaterjal.
Septembri lõpuks oli vaja juba teada, mis on iga õpilase uurimustöö teema.I trimestri lõpuks pidi iga õpilane esitama kirjalikult mustandi ja aasta lõpuks käsikirjalise puhtandi.
Koostas selle töö Triinu (kirjutas sissejuhatuse, tegi üldise kokkuvõtte ja ülevaate).
22 st õpilasest võttis osa 18. Meie klassist  Leho, Markus, Eliise, Triinu, Kaisa, Heinar, Endri, Rauno ja Aike.

Ülevaatest selgus, et kõige rohkem tuli töid, kus taastati vanu esemeid või materjalide taaskasutamisel loodi uus ese. Enamusel aitas õpilast tema tegevuses vanem, teisel kohal oli õpetaja. Suuremal osal asjadest on praktiline väärtus ja kasutuses igapäevaselt. Mitmelgi juhul on esemetel emotsionaalne väärtus.
Uurimustööst selgus, et õpilastel oli tehtu üle hea meel ning õppisid juurde uusi töövõtteid.

Konkursi tulemused selguvad septembrikuus.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar