Projekti esimesel päeval algas foto- või videopäeviku koostamise konkurss, mis kestis projekti lõpuni. Konkursitöödena oli oodatud blogina või muul digitaalsel viisil vormistatud foto- ja/ või videopäevikud, mis annavad ülevaate sellest, kuidas projektis osalemine kulges ning kuumaasikataimede kasvatamine õnnestus.
Meie kokkuvõttev töö on siis selline:Päris viimase konkursi tulemused on lõpuks teada. Foto- või videopäeviku konkursile esitati kokku 85 päevikut, mis kajastasid projektis tehtut, toredaid mõtteid ja tegevusi. Žürii tõdes, et parimaid välja tuua on väga keeruline, sest kõik päevikud olid väga toredad ja lahedad.
Kuna päeviku pidamine eeldas pidevalt ja süsteemselt sissekannete tegemist, siis see saigi tihti määravaks. Samuti hinnati loovust ja omanäolisust.


Žürii ja aianduskool soovib palju õnne kõigile võitjatele, tänab kõiki päevikute koostajaid ja projektis osalejaid ning soovib kaunist, päikeselist ja maasikamaitselist suve! 🙂